CALESTA-ateriaverkkokauppa - Elintarvikkeiden etämyynti

CALESTA-ateriaverkkokaupan toimintaa voidaan Ruokaviraston antaman linjauksen johdosta kehittää ja toiminta-aluetta laajentaa tulevaisuudessa aiempaa helpommin.  

Olet ehkä törmännyt sanaan “etämyynti” esim. uutisissa, joissa on kerrottu alkoholin ostamisen haasteista ulkomaisista verkkokaupoista? Miksi me haluamme nostaa asian esille ja mitä merkitystä sillä on asiakkaillemme?
Vastaukset kysymyksiin löydät alta.

Ateriaverkkokaupan toiminta ei ole etämyyntiä tai sitten se on

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan elintarvikkeiden myyntiä harjoittavan verkkokaupan toiminta EI OLE etämyyntiä, jos asiakkaan tekemä tilaus koskee yksittäistä toimitusta. Jos tilaus johtaa säännöllisiin toimituksiin, niin kysymys ON etämyynnistä.

Jos haluat lisäinfoa aiheesta etämyynti, lue tämä Kuluttaja-asiamiehen linjaus

CALESTA-ateriapalvelu (Calesta Oy) on suomalainen perheyritys ja tuotantoyksikkömme (kumppaniravintolan keittiö) on lähellä asiakkaita. Noudatamme Suomen lainsäädäntöä tulkitsemalla ateriapalvelumme toiminnan etämyynniksi siitäkin huolimatta, että asiakas tilaa ateriapaketin kertatilauksena.

CALESTA-ateriapaketti

Elintarvikkeiden myynti verkkokaupan välityksellä on Suomessa edelleen uudeksi toimintatavaksi tulkittavaa liiketoimintaa, vaikka alan verkkokauppoja on ollut jo noin 10 vuoden ajan. Uudella toimintatavalla tarkoitetaan yleensä sitä, että toiminnan myötä saatujen kokemusten kautta havaitaan vielä useita puutteita tai rajoitteita ja, joihin halutaan parannusmuutoksia esim. asioiden sujuvuuden lisäämiseksi. 

Kysymys on elintarvikkeesta annettavien tietojen määrästä

Olet ehkä pannut merkille, että tilatessasi jostakin ateriaverkkokaupasta “nakit ja muusi” ei tilausta tehdessäsi aterian sisällöstä välttämättä ole kerrottu paljoakaan. Tämä johtuu siitä, että yksittäisen tilauksesi ei tulkita kuuluvan elintarvikkeiden etämyynnille asetettujen säännösten piiriin. 

Mutta, jos ostat aterian (huom. eines) nimeltä “nakit ja muusi” vähittäiskaupasta, niin huomaat ateriapakkauksen päällä olevan pitkän selostuksen sisällön koostumuksesta. Puhutaan siis pakkausmerkinnöistä.

Olet ehkä aikaisemmin havainnut, että CALESTA-ateriaverkkokaupassa kunkin aterian sisällön koostumus on ilmoitettu kuten vähittäiskaupan einespakkauksissa. Nyt tilanne on muuttunut ja se johtuu Ruokaviraston asiaa tarkentavasta linjauksesta.

“Jatkossa voimme keskittyä mm. ateriapakettien sisällön monipuolistamiseen”

Asiakaslähtöinen toiminta oli jäädä haaveeksi

CALESTA-ateriapalvelun toiminta perustuu ateriapakkausten sisällön osalta viikoittain vaihtuviin menuihin. Myynti osalta perustuu ns. tilauksesta toimitukseen. Eli aterioita valmistetaan ja toimitetaan vai ennalta tilattu määrä. Syitä tällaiseen toimintamalliin ovat mm. aterioiden vaihtelevuuden mahdollistaminen, raaka-aine- ja ruokahävikin minimointi, kustannusten hallinta jne. 

CALESTA-ateriapalvelun (Calesta Oy:n) toiminta tulkitaan EU-lainsäädännön perusteella vähittäisliiketoiminnaksi, koska aterioita valmistava(t) tuotantoyksikkö ei ole yhtiön oma keittiö. Ja lisäksi ateriapakettien toimituksista osa on jatkuvia ennakkotilauksia, jolloin elintarvikkeiden verkkokauppa tulkitaan etämyynniksi. 

Nämä kaksi edellä mainittua tulkintaa johtivat tilanteeseen, jossa meidän piti investoida aterioiden ravintoarvojen laskentajärjestelmään sekä sen erittäin aktiiviseen käyttämiseen. 

Asiakkailta saatujen ateriapakettien sisältötoiveiden sekä muiden kehittämissuunnitelmien myötä totesimme, että asiakkaiden toiveet tulevat hukkumaan monimutkaisten laskenta- ja ylläpitotöiden alle. Niinpä otimme yhteyttä Ravintoviraston ylitarkastaja Tuulikki Lehtoon.

Ruokaviraston linjauksen vaikutukset

Ylitarkastaja Tuulikki Lehto totesi, että CALESTA-ateriaverkkokaupan toimintamallin ja siihen liittyvän pakkausmerkintöjen sisältövaatimusten tarkastelun vaativan neuvottelua myös ministeriön edustajan kanssa.

(Rehellisesti sanottuna, olimme ylitarkastajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen suhteellisen varmoja, että kysymykseemme jää “pöydälle” ties miten pitkäksi aikaa. Mutta olimme väärässä! Saimme Ruokavirasto kannanoton asiaa terveystarkastajan välittämänä parissa viikossa.)

Eli kuten alussa tuli todettua, niin CALESTA-ateriapalvelun toiminta tulkitaan EU-lainsäädännön perusteella vähittäisliiketoiminnaksi. Uusi Ruokaviraston linjaus kuitenkin huomioi nyt paremmin sen, että vaikka CALESTA-ateriat valmistetaan kumppaniravintolan keittiössä, niin ne tulevat välittömään myyntiin (tilauksesta toimitukseen) eikä niitä pakata ns. vähittäiskaupan hyllymyyntiin.

Tulemme antamaan jatkossakin Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 834/2014, 6 – 8 §:n säädetyt pakkaustiedot, mutta emme enää suorita ravintoarvojen laskutoimituksia.

Käytännössä muutos tarkoittaa, että voimme jatkossa sisällyttää ateriapakkauksiin esim. keittoja, salaatteja, jälkiruokia jne. sekä vaihtaa menujen sisältöä aiempaa helpommin. Sama koskee toiminta-alueemme laajentamista tulevaisuudessa ja, kun tuontantoyksiköt voivat keskittyä paikallisen menun mukaiseen tuotantoon.

Ensimmäiset muutokset ovat jo astuneet voimaan, eli Turun seudun osalta voit käydä tutustumassa muutoksiin täällä:

PS. Huomaa, että osa asiakokonaisuutta on sivulle Usein kysyttyä kirjoitut tiedot.

Lue myös nämä

Vastaa